Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi: Modern Eğitimde Yeni Ufuklar

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi: Modern Eğitimde Yeni Ufuklar

Muhammed Bahaddin Doğan 30/05/2024

 

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi: Modern Eğitimde Yeni Ufuklar

 

Eğitim, bireylerin ahlaki ve manevi gelişimlerinde merkezi bir rol oynar. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, öğrencilerin din ve ahlak bilgilerini modern yaklaşımlarla öğrenmelerini amaçlar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan bu müfredat, öğrencilerin dini ve ahlaki değerleri kavramalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu yazıda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin genel yapısını ve ünite konularını değerlendireceğiz.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi: Genel Yapı

 

Eğitim Bilimsel Yaklaşım

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, modern eğitim bilimsel yaklaşımları temel alır. Bu yaklaşımlar, öğrencilerin bilgiye ulaşma, bilgiyi yeni durumlara uyarlama ve kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Eğitim, öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu kapsamda, problembazlı ve proje tabanlı öğrenme gibi yöntemler kullanılır.

 

Din Bilimsel Yaklaşım

Dersin müfredatı, din bilimsel yaklaşımlara dayanır. Bu yaklaşımlar, öğrencilerin hem kendi dinlerine ait yorum farklılıklarını hem de diğer dinleri, inançları ve dünya görüşlerini nesnel, betimsel ve analitik bir anlayışla tanımalarını amaçlar. Mezhepler üstü bir yaklaşımla, İslam düşüncesindeki yorumlar bilimsel yöntemlerle ele alınır.

 

Öğretim Programının Özel Amaçları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin özel amaçları arasında, öğrencilerin İslam dininin iman, ibadet ve ahlak esaslarını analiz edebilmesi, Kur'an ayetlerinin mesajlarını özetleyebilmesi ve Hz. Muhammed (s.a.v)'in örnekliğini hayatlarına yansıtabilmesi yer alır. Ayrıca, öğrencilerin dini ve ahlaki meseleleri çözümleyebilme yeteneği kazanmaları hedeflenir.

 

Programlar Arası Bileşenler

Dersin programı, sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerileri ile zenginleştirilmiştir. Bütüncül eğitim yaklaşımı ile öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal becerilerinin gelişimine vurgu yapılır. Öğrencilerin bilgi, beceri ve değer kazanımları teşvik edilerek, öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmeleri sağlanır.

 

 

Ünite Konuları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin ünite konuları, öğrencilerin dini bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere yapılandırılmıştır. İşte her sınıf düzeyi için belirlenen ünite konuları:

9. Sınıf Üniteleri

 • Allah-İnsan İlişkisi: Bu ünitede, öğrenciler insanın yaratılışı ve Allah ile ilişkisi üzerine düşünürler. İbadet ve dua konularıyla Allah ile iletişimin önemi vurgulanır.
 • İslam'da İnanç Esasları: İslam dininin iman esasları öğretilir. İmanın birey ve toplum üzerindeki etkileri ve inanç-ahlak ilişkisi ele alınır.
 • İslam'da İbadetler: Namaz, oruç, zekat ve hac gibi temel ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları anlatılır.
 • İslam'da Ahlak İlkeleri: İslam'da ahlak ve ahlaki değerler, ahlaki tutum ve davranışlar üzerinde durulur.
 • Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v): Hz. Muhammed (s.a.v)'in beşeri ve peygamberlik yönleri, Ehlibeyt sevgisi ve sosyal farkındalık konuları işlenir

10. Sınıf Üniteleri

 • İslam'da Varlık ve Bilgi: Varlık ve bilgi ilişkisi, Allah'ı tanımak ve tevhid inancı konuları ele alınır.
 • Allah'ı Tanımak: Allah'ın isimleri ve sıfatları, tevhid inancı ve Allah'a iman vurgulanır.
 • İslam'ın Evrensel Mesajları: İslam'ın adalet, eşitlik ve barış gibi evrensel değerleri işlenir.
 • Din, Çevre ve Teknoloji: İslam'da çevre bilinci, teknoloji ve etik ilişkisi üzerine durulur.
 • İslam Düşüncesinde İtikadi-Siyasi ve Fıkhi Yorumlar: Mezheplerin İslam düşüncesindeki yeri ve farklılıkları incelenir.

11. Sınıf Üniteleri

 • Kader, İrade ve Sorumluluk: Kader ve kaza inancı, irade hürriyeti ve sorumluluk ilişkisi ele alınır.
 • Din, Felsefe, Bilim ve Sanat: Din ve felsefe, din ve bilim, din ve sanat ilişkileri incelenir.
 • İslam Medeniyeti ve Gönül Coğrafyamız: İslam medeniyetinin doğuşu ve gelişimi, dünya medeniyetine katkıları işlenir.
 • İnançla İlgili Meseleler: İslam'da inanç esasları ve tartışmalı konular ele alınır.
 • Yahudilik ve Hristiyanlık: Yahudilik ve Hristiyanlık inançları, ibadetleri ve ahlaki değerleri öğretilir.

12. Sınıf Üniteleri

 • Kur’an-ı Kerim: Kur'an'ın ana konuları, adalet, eşitlik ve barış mesajları işlenir.
 • Din ve Aile: İslam'da aile kurumunun önemi, aile bireylerinin hak ve sorumlulukları anlatılır.
 • Güncel Dinî Meseleler: Çağdaş dini meseleler, din ve modernite, din ve toplumsal değişim konuları ele alınır.
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar: Tasavvufun doğuşu, gelişimi ve İslam düşüncesindeki yeri incelenir.
 • Hint ve Çin Dinleri: Hinduizm, Budizm, Taoizm ve Konfüçyanizm inançları, ibadetleri ve ahlaki değerleri öğretilir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında modern eğitim yaklaşımlarıyla hazırlanmıştır. Bu ders, öğrencilerin dini ve ahlaki değerleri anlamalarına, İslam'ın temel öğretilerini kavramalarına ve bu değerleri günlük hayatlarında uygulamalarına yardımcı olur. 9., 10., 11. ve 12. sınıflar için belirlenen ünite konuları, öğrencilerin dini bilgi ve becerilerini geliştirerek, onları ahlaki ve manevi açıdan donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu program, eğitimde yeni ufuklar açarak, öğrencilerin hem bireysel hem de toplumsal hayatta başarılı ve erdemli bireyler olmalarını sağlar.

 

Not: Ders için bir müfredat eleştirmesi kalem almak istedik. Ancak her bir konu için ayrı ayrı eleştiri yaparak bir yere varılamayacağı ortada. Bu ders özelinde özellikle dini öğretmek, İslam’ı öğretmek için dersin ismi başta olmak üzere konuları ve içerikleri baştan planlanmalı ve düzenlenmelidir. Naçizane düşüncem 1. Sınıftan itibaren uygun konularla öğrencilere İslami eğitim yapılmalıdır. Dini eğitim diğer eğitimlerden ayrılamaz. Nasıl okuma yazma ile başlanıyorsa eğitime dini öğretimde de uygun planlama yapılarak 1. Sınıftan itibaren başlanmalıdır. Ancak bu denli değişimin planlaması için dış etkenlerden muaf olması gerekir. Din dersi ülkemizde maalesef diğer derslerden farklı olarak siyasetin bir gündemi haline gelebiliyor. Sürekli bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkıyor. Siyasetin konusu yapmadan eğitimin bir konusu olarak değerlendirip gerekli çözüm yapılarak yeni bir planlamaya gidilmesi elzemdir. Sonrasında konular, içerikler, sorular ve sorunlar konuşulabilir. Öncelikli konu dini eğitimin, İslam eğitimi özelinde gerekliliğine karar verilerek yola çıkılmasıdır. Bu önemli konuyu göz ardı etmemeliyiz. Zira evlatlarımız elimizden kayıp giderken elimizden hiçbir şey gelmeyebilir. Dikkat etmeliyiz….

Muhammed Bahaddin Doğan

Muhammed Bahaddin Doğan

Benzer Yazılar

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; Peygamberimizin Hayatı Dersi ve Eğitimsel Etkileri Eğitim, Nesil ve Gençlik

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; Peygamberimizin Hayatı Dersi ve Eğitimsel Etkileri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; Temel Dini Bilgiler Dersi Eğitim, Nesil ve Gençlik

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; Temel Dini Bilgiler Dersi

İslam'ın Güneşi Batmadan! Güneş Batıdan Doğmaz! Dün Bugün ve Yarın

İslam'ın Güneşi Batmadan! Güneş Batıdan Doğmaz!

Çığır Açan Eğitim Yaklaşımları: Üç Devrimci Eğitimcinin Yolculuğu Eğitim, Nesil ve Gençlik

Çığır Açan Eğitim Yaklaşımları: Üç Devrimci Eğitimcinin Yolculuğu

Çağın Değişim Noktası: Gazze’de Yaşananlar ve Üçüncü Yol Arayışı Dün Bugün ve Yarın

Çağın Değişim Noktası: Gazze’de Yaşananlar ve Üçüncü Yol Arayışı

Zamanın Ruhunu Yakalamak Eğitim, Nesil ve Gençlik

Zamanın Ruhunu Yakalamak

Bedales Deneyi: Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Eğitim, Nesil ve Gençlik

Bedales Deneyi: Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Yeni Bir Oluşumun Temelleri: Kurucu Fikirler, Kavramlar ve Kuramlar Toplum, Kültür ve Medeniyet

Yeni Bir Oluşumun Temelleri: Kurucu Fikirler, Kavramlar ve Kuramlar

Yorumlar (0)

Yorum Ekle