Hareket Noktamız

Hayat, bazen karmaşık düşünceler ve duygularla dolu bir yolculuk gibi gelebilir. Bu yolculukta her birimizin bir "hareket noktası" var; bir fikir, bir düşünce ya da bir inanç sistemi, bizi ileriye taşıyan. Bizim hareket noktamız ise İslam'ın sunduğu zengin miras üzerine kurulu. Bu bağlamda, Mevlana Celaleddin Rumi'nin pergel metodunu anımsamak bizim için büyük bir ilham kaynağı olabilir.

Hareket Noktamız: İslam

İslam'ın Rehberliğinde Bir Yolculuk: İslam, hayatımızın her alanında bize rehberlik eden, ölçü ve sınırları belirleyen bir ışık kaynağı. Bu yolculukta İslam, düşüncelerimizi ve fikirlerimizi şekillendiren, bizi harekete geçiren temel güç. Mevlana'nın pergel metaforu üzerinden düşündüğümüzde, İslam'ın öğretileri bizim sabit ayaklarımızdır; inanç, ahlak ve değerlerimizle yerimizde sağlam dururken, diğer ayakla - bilgi, deneyim ve etkileşimle - çevremizi keşfediyor, öğreniyor ve büyüyoruz.

Yazılarımızın Temeli

Yazılarımız, İslam'ın öğretileri etrafında şekillenen bir düşünce yapısına dayanıyor. Farklı konularda, İslam'ın bakış açısıyla yeni perspektifler sunmayı amaçlıyoruz. Konu başlıklarımız şu şekilde;

• Siyaset, Hukuk ve İktisat

• Toplum, Kültür ve Medeniyet

• Din, Hikmet ve İlim

• Teknoloji, Dijital Dünya ve Gelecek

• Eğitim, Nesil ve Gençlik

• Dil, Edebiyat ve Şiir

• Dün, Bugün ve Yarın

Bu çeşitlilik, pergelin dönen ayağının çizdiği geniş çemberi temsil eder. Bizim sabit noktamız İslam olurken, bu çeşitli konularda ilerleyerek toplumumuz için anlamlı ve kapsamlı katkılarda bulunmayı amaçlıyoruz.

Amacımız ve Gayretimiz

Amacımız, İslam'ın ölçü ve sınırları çerçevesinde, toplumumuz için faydalı, düşündürücü ve ilham verici içerikler üretmek. Bu süreçte sabır ve ihtiyatla, ama her zaman umutlu bir gayret içerisinde ilerliyoruz. Mevlana'nın pergel metodunu örnek alarak, içsel ve dışsal dünyamız arasında bir denge kurmaya, her iki alanda da gelişim göstermeye özen gösteriyoruz. Yazılarımızla yeni bir bakış açısı oluşturmak, okuyucularımıza farklı perspektifler sunmak istiyoruz.

 

Son Söz

Gayret bizden, Tevfik Allah'tan. Bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. İslam'ın ışığında, hareket noktamızdan yola çıkarak, Mevlana'nın pergel metodunun bize öğrettiği gibi, hem içsel dünyamızda hem de dışsal yaşantımızda uyum ve denge arayışı içinde, birlikte daha aydınlık bir geleceğe ilerlemek umuduyla…