G.E.N.Ç Harekat

G.E.N.Ç. HAREKAT, Gönüllü Ecdad Nesli Çalışmaları, bir hareketler bütünüdür. İnsanın varlık nedenlerinden biri olan hareket, aslında fikirde ve yürekte gerçekleşen dert ateşinin neticesidir. Her dertli insan taşıdığı bu ateşi farklı alanlarda ve mecralarda gün yüzüne çıkarmaya çalışmaktadır. Bizim de buradaki amacımız her bir farklı ferdi hareketleri bir çatı altında toplayarak bir bütün oluşturmak ve bir Harekât düzeni içerisinde hareket etme isteğidir.

Ülkemizde sosyolojik ve siyasal bir kavram olarak değerlendirilen “muhafazakar” kavramında vücut bulmuş, ancak temelde Müslüman, Mümin, Muvahhid ve Mücahit kavramlarının sahibi olan milletimizin ve gençlerimizin çağımızda birçok alanda geri kaldığını görmekteyiz. Hakikat yolunda olmak ve onu savunarak ifade etmek ve aktarmak noktasında her mecrada eksik kaldığımız aşikardır. Geçmişten gelen okur-yazar kitlemizin azlığı, olanların ise bir kısmının aktif, bir kısmınınsa pasif bir şekilde hareket ettiğini görmekteyiz. Bu günümüzde de devam etmektedir. Bunun yanı sıra son dönemlerde etkinliğini arttıran sosyal mecralarda ise derdimizi savunacak insanların azlığı ve bir kısmının ağzının bozukluğu bizi düşündürmektedir. Bu yüzden fikrine kalemine ve yüreğine güvendiğimiz arkadaşlarımızla böyle bir yolda buluşmayı ümit ediyoruz. Temennimiz ve amacımız eksik ve yetersiz olduğumuz bu alanlarda etkinliği ve niteliği arttırarak var olmak, hakkı hakikati ve güzel olanı aramak olacaktır. Genç, tecrübeli, nitelikli ve etkin bir yazar kadrosu kurarak ilk etapta kendi kitlemizi oluşturmak daha sonra lise dahil olmak üzere üniversite çağında olan gençlerle bir yazar alt yapısı oluşturarak bir düzen içerisinde kaliteli ve nitelikli genç yazarlar yetiştirecek bir fabrika haline getirmektir.

Hedeflerimize ulaştığımızda inşallah, bu milletin gençleri değerlerine sahip çıkan, öncü fikirler ortaya koyan, hayalleri hayatlarını aşan, Allah’ın rızasını uman, ümmetin lokomotifi olup, tüm cihanda ümmetin her bir ferdini savunarak ve mazluma umut, kafire korku salan bir nesil haline geleceklerdir. Temennimiz ve duamız budur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.